Pamiatky

K najvýznamnejším kultúrnym pamiatkam v obci patrí rímskokatolícky kostol z konca 13. storočia, postavený v románskom slohu. V roku 1754 bol prestavaný do baroka.

Klasicistický kaštieľ na starších rokokových základoch bol prestavaný v 19. storočia a rpo roku 1945 slúži ako škola. V jeho okolí, v bývalom anglickom parku sú dodnes zachované vzácne stromy. Chránený platan a pri kostole 250 ročný dub. V obci je zriadené dedinské múzeum (ľudová izba).

Klasicistická kúria je z polovice 19. storočia. Pamätná tabuľa oslobodenia obce v roku 1945.