Súčasnosť

Obec leží v Ipeľskej kotline, 36 km juhozápadne od Veľkého Krtíša.
V obci sa zachoval jeden z dvoch prameňov, minerálnej vody, ktorý dnes slúži ako zdroj pitnej vody.
Aj v súčasnosti je to poľnohospodárska a vinohradnícka obec.

V obci je Materská škola, futbalové ihrisko, folklórna skupina. Obec je členom mikroregiónu Veľký Potok.